Preview Mode Links will not work in preview mode

Foria-podden


Feb 17, 2023

Med våren i luften får Tove och Lovisa besök av Petra Brinkhoff som är TRBs hållbarhetsansvarig. Petra berättar om Klimatprotokollet som är TRB:s gemensammamiljömål och betyder att vi ska vara klimatneutrala år 2035 – tio år före Sverige. Längs vägen ska vi redan år 2026 uppnått 70 % minskning av utsläpp.

Varför sätter man ett sådant mål och vad betyder det om vi inte följer målen? Svaren på de frågorna och mycket mer får vi veta i avsnitt 16 av Foriapodden. 

Välkomna!